Axial

Axial kompresörlerde hava, shaft boyunca yer alan sabit ve hareketli kanatçıklar boyunca geçerek hızlandırılır. Aynı anda sabit bıçaklar kinetik enerjiyi basınca çevirir. Bu tip kompresörlerdeki minimum debi 15 m3/sn dir.

Blower

Basınçlandırma odacıkları hava girişinden emiş yaparak hava hacmini daraltarak çıkışa verirler.Verimleri düşük olduğundan düşük basınçlı versiyonları mevcuttur ve genellikle tek kademelidirler

Centrifugal

Hava dönen kanatçıklar vasıtasıyla merkeze emilir ve santrifuj etkisiyle hareketlendirilir. Max 6 kademe ve 25 bara kadar çıkabilmektedir

–Diaphragm

Mekanik veya hidrolik kuvvetin diyaframı hareketlendirmesi prensibine göre çalışırlar.

Liquid Ring

Rotor üzerinde belli oranda kanat mevcut ve belli miktarda sıvı ile doldurulmuştur. Dönmenin etkisiyle su yüzük şeklini alır.Mekanik veya hidrolik kuvvetin diyaframı hareketlendirmesi prensibine göre çalışırlar. Kullanılan sıvı genelde saf sudur.

Screw

Screw (vidalı) kompresörler 1930 lu yıllardan itibaren yüksek kapasite ve verim nedeniyle en çok tercih edilen kompreör tipi olmuşlardır. Temelde vida grubu erkek ve dişi rotor ihtiva eder. Erkek ve dişi rotorun hareketi ile emilen havanın hacmi daraltılıp basınçlandırılır.

Tooth

Tooth kompresör element grubu birbiri etrafında dönen iki adet rotordan oluşur. Her iki rotorun senkronizasyonu bir dişli kutusu vasıtasıyla sağlanır. Tek bir element grubunun ulaşabileceği basınç değeri 4.5 bar olup yüksek basınç için element sayısı artırılmalıdır

Scroll

Element grubu biri sabit diğeri salyangoz hareketi oluşturarak hava kanalları içerisinde emilen havayı basınçlandırır.